Nachádzate sa tu

Domov

02. SQL WHERE

To aké stĺpce chceme vo výstupe Query vidieť definuje SELECT. To aké riadky chceme vybrať budeme definovať prostredníctvom WHERE (kde) príkazu.

SELECT meno,priezvysko,mesto FROM tabulka_zakaznikov
where mesto = „Banská Bystrica“

Skript čítame nasledovne. Z tabuľky zákazníkov vyber meno, priezvisko a mesto, ale zobraz len tie riadky, ktoré majú v stĺpci mesto napísané Banská Bystrica. Po spustení skriptu, program navštívi každý jeden riadok v stĺpci mesto a keď natrafí na Banská Bystrica, tak si celý riadok tak ako je definovaný v SELECT vyberie do dočasnej pamäte, pričom výsledky sa následne zobrazia vo výstupe query.

Vo where podmienke vieme definovať tak číselné ako aj textové hodnoty. Každá textová hodnota musí byť uvedená v „úvodzovkách“. Číselné hodnoty musia byť naopak uvedené bez úvodzoviek.

SELECT meno,priezvysko,mesto,vek FROM tabulka_zakaznikov
where vek<33

Z tabuľky  vyber zvolené stĺpce o zákazníkoch, ktorí sú  mladší ako 33 rokov.

Where ponúka ďalšie varianty, ako querovať databázu.

Vyber zákazníkov z Banskej Bystrice alebo Nitry:

SELECT meno,priezvysko,mesto,vek FROM tabulka_zakaznikov
where mesto =“Banská Bystrica “ OR mesto = „Nitra“

Jednoduchšia a praktickejšia alternatíva tohto skriptu je použitím príkazu IN (v).

SELECT meno,priezvysko,mesto,vek FROM tabulka_zakaznikov
where mesto in („Banská Bystrica“ ,  „Nitra“)

Vyber zákazníkov, ktorých priezvysko sa začína na Lu. V tomto prípade použijeme príkaz LIKE (ako) a tzv. wild character(doplňujúci znak) * v prípade Accessu a % v prípade MS SQL Servera.

SELECT * FROM tabuľka_zákazníkov
WHERE priezvisko LIKE (Lu%)

Znak % nahrádza všetky znaky, ktoré by mohli nasledovať za Lu. Wild charakterov je relatívne veľa a dajú sa s nimi robiť zaujímavé veci,  ako napríklad vybrať všetky stringy, kde prvé písmeno je P, za ním nasledujú dva rôzne znaky, dalšie písmeno je l a string končí písmenom a. Wild charakterom sa venujeme v samostatnom článku Wild characters.

V tomto článku sme si priblížili základy where podmienky, ďalšie veci, ktoré je možné s where robiť si postupne ukážeme na konkrétnych príkladoch v ďalších tutoriáloch. 

Všetky príspevky v tejto kategórii:

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu