Nachádzate sa tu

Domov

Access tutoriály

Excel VBA Makra

00. Úvod do programovania makier v Exceli

V tejto sérii tutoriálov si vysvetlíme podstatu a použitie Visual Basic (VBA) makier v Exceli, ktoré Vám otvoria nový svet Excelu. VBA Excel makrá ponúkajú fantastické možnosti, ktoré Vám pomôžu ušetriť množstvo času, optimizovať procesy, ako aj znížiť chybovosť vašich výpočtov.

Excel makro bezpečnosť

01. Makro bezpečnosť

Excel VBA editor

02.Prostredie VBA makro editora

Excel Visual Basic

03.Vysvetlenie základných VBA pojmov

Ako sme spomenuli v úvode, prostredníctvom VBA vieme ovládať akúkoľvek funkciu v Exceli. V nasledovných tutoriáloch si postupne predstavíme jednotlivé funkcie, resp. príkazy prostredníctvom ktorých sa naučíme programovať v Exceli.

04.Excel VBA Štruktúra – Objects, Properties, Methods

Pre pochopenie toho ako makrá v Exceli (VBA programovacý jayzk) fungujú, si najskôr vysvetlíme základné prvky, ktoré sú Objects, Properties a Methods. (Objekty, Vlastnosti,Metódy)

 

05. Poznámky vo VBA

06. VBA Range vs. Cells Method

07. Prvé Makro - Select, Copy, Paste, Delete method

V tomto tutoriáli napíšeme prvé Excel makro, ktoré nakopíruje Tabuľku A  z Hárku1 zo Sheet1(Hárok1) do dvoch nových sheetov (Sheet2, Sheet3), pričom na záver pôvodnú tabuľku zo Sheet1 vymaže .

spustanie excel makier

08. Ako spustiť Excel makro

.offset method

09. VBA .Offset method

V predchádzajúcom tutorali sme si predstavili .select,.copy, .paste a . delete methods. V tomto tutoriáli si tieto metódy rozšírime o . offset Method, ktorá slúži na pohybovanie sa v rámci excel procovného hárku. Offset v podstate povie programu, o koľko buniek sa má kurzor bunky posunúť doprava/doľava, resp. nahor/nadol od aktívnej bunky.

10. Premenné vo VBA + Message Box

11. If, Else podmienka vo VBA

12. If, ElseIf, Else podminka a InputBox

13. VBA For Loop (programovacia slučka)

V tomto tutoriáli si vysvetlíme Loops (Slučky) vo VBA Excel Makro programovaní. Loop v akomkoľvek programe predstavuje jednu z najužitočnejších funkcií, nakoľko umožňuje zjednodušiť a do veľkej miery zefektívniť programovanie. 

14.VBA Do Until, Do While Loop

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu