Nachádzate sa tu

Domov

06. VBA Range vs. Cells Method

V tomto tutoriáli si predstavíme methods, ktoré predstavujú absolútny základ pre excel programovanie, pričom nám umožnia vybrať, nakopírovať resp. vymazať nami zvolenú oblasť buniek. Na to aby sme mohli s bunkou urobiť akúkoľvek operáciu, musíme ju najskôr vybrať resp. adresovať.  Vo VBA existujú dva spôsoby ako to urobiť.

Každá bunka v Exceli má svoju unikátnu pozíciu(súradnicu), ktorá môže byť zadaná dvoma spôsobmi, a to prostredníctvom .Range alebo .Cell method.

1.VBA Range method – funguje na rovnakom princípe, ako keď tvoríme vzorce v Exceli, napríklad =sum(B6:E12).

Príklad:
ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("B6").Select
ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("B6:E12").Select

Makro skript v prvom prípade vyberie bunku B6, pričom v druhom prípade oblasť B6:E12.

2. VBA Cells method – každá bunka v Exceli má svoje súradnice, kde za bežných okolností sú riadky označené číslami a stĺpce písmenami . V prípade Cells method, písmená pri stĺpcoch sú nahradené číslami a teda každá bunka má výhradne číselné súradnice.  Vzhľadom na to je adresa bunky F3 je má súradnicu (3,6) kde 3 hovorí že sa jedná o 3 riadok a 6 že sa jedná o 6 stĺpec. Vzhľadom na to zápis .Range(„D8“) je ekvivalentný zápisu .Cells(8,4).

 Príklad:
ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Cells(6,2).Select

V prípade, že by ste chceli vybrať oblasť viacerých buniek s využitím výhradne číselných súradníc, je to možné dosiahnuť kombináciou Range a Cells metódy.

Syntax:
. Range(Cells(Riadok,Stlpec),Cells(Riadok,Stlpec))

Example:
ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range(Cells(6,2),Cells(12,5)).Select

Skript vyberie oblasť buniek B6:E12

 

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu