Nachádzate sa tu

Domov

03. Štruktúra Accessu

V tomto článku sa zameriame na štruktúru accessu a priblížime si jeho základné prvky, konkrétne tabuľky, querries, formuláre a reporty.

Access Tabuľka

Tabuľky tvoria základ akejkoľvek databázy. Každá tabuľka obsahuje riadky(Rows) a stĺpce (Fields), v ktorých sú uložené dáta. Jednotlivé tabuľky je možné medzi sebou prepájať prostredníctvom tzv. JOIN spojovníkov.

Na začiatku budeme pracovať s jednou tabuľkou, na ktorej si ukážeme ako ju prostredníctvom Query (dotazov) filtrovať, zadávať podmienky pre vybranie len určitého typu dát, robiť rôzne výpočty atd.. Po tom ako prejdeme tieto základné operácie, dostaneme sa ku spájaniu tabuliek, čo je podstata práce s databázou. 

Access Querry

Querry predstavuje súhrn SQL príkazov, prostredníctvom ktorých dokážeme vstúpiť do rôznych tabuliek a vytiahnuť z nich špecifické dáta, ktoré môžeme ďalej v Query filtrovať, robiť výpočty atd.. Query resp. Access dotaz predstavuje prostredie pre napísanie SQL skriptu.  Výstup querry má podobu kvázi novej tabuľky vytvorenej vo virtuálnej pamäti Accessu, upravenej do špecifickej podoby na základe zadefinovaných kritérií v SQL skripte.

Možnosti Querry sú obrovské, ak si databázu predstavíme ako ľudské telo, tabuľky sú jeho jednotlivé časti, a querry predstavuje modzog databázy, ktorý hovorí jazykom SQL, čím dáva celú databázu do pohybu. Výstup query je možné vytlačiť ako už spomínanú tabuľku, vyrobiť z neho formulár(interaktívne prostredie pre koncového používateľa databázy), alebo ho upraviť do prehľadného reportu. 

Access Formuláre

Formláre slúžia na vytvorenie interaktívneho učívateľského rozhrania a umožnujú na jednej strane dáta užívateľovi zobrazovať, ako mu aj poskytnúť možnosťi ich opravovať, mazať, resp. do databázy dopĺňať. Formuláre je možné vytvárať tak nad Tabuľkami ako aj nad Querry.

Access Reporty

Reporty v Accesse slúžia na prehľadné zobrazenie výstupu z databázy a jeho pripadnú tlač. Prostredníctvom reportu je možné na pravidelnej báze v prehľadnej štruktúre podávať vždy aktulálne informácie relevantným osobám.

Spomenutým súčastiam Accessu sa budeme podrobnejšie venovať v nasledovných článkoch. 

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu