Facebook iconTwitter icon

Nachádzate sa tu

Domov

Access tutoriály

00. Úvod do databázového sveta

Ako prvé v tejto sérii tutoriálov začneme s definíciou databázy, ktorá z nášho pohľadu predstavuje logickú štruktúru tabuliek, ktoré v sebe obsahujú dáta všemožného druhu.

01. LMCTn testovacia databáza

V tejto sérii tutoriálov, tak pre Access ako aj pre SQL budeme pracovať s nami vytvorenou Access databázou, ktorá v tabuľkách obsahuje informácie o fiktívnej spoločnosti, konkrétne o jej zákazníkoch, objednávkach a tržbách.

02. Prostredie MS ACCESSU

Výhodou Accessu je jeho dostupnosť, ako aj intuitívne užívateľské prostredie, kedy v podstate nepotrebujete ovládať databázový jazyk, nakoľko príkazy stačí intuitívne vyklikať v návrhovom rozhraní Accessu.

03. Štruktúra Accessu

V tomto článku sa zameriame na štruktúru accessu a priblížime si jeho základné prvky, konkrétne tabuľky, querries, formuláre a reporty.

04. Access Query - SELECT

V tomto tutoriáli vytvoríme prvé query, prostredníctvom ktorého z tabuľky zákazníkov vyberieme ID_zakaznika, meno, priezvisko, mesto, email a vek.

05. Access WHERE

Týmto tutoriálom nadviažeme na predchádzajúci, pričom si ukážeme ako accesse definovať WHERE podmienku.  SQL alternatíva tohto článku je tu ...

06. Access ORDER BY

Order by je jeden z najjednoduchších príkazov v accesse, prostredníctvom ktoréo budeme zoraďovať dáta a to buď Descending - Zostupne (Z-A)  alebo Ascending -Vzostupne (A-Z). V accesse budeme túto podmienku nastavovať vždy pre daný stĺpec, v poli Sort. 

07. Výpočty v Accesse

V tomto tutoriáli si ukážeme podstatu, ako robiť základné výpočty v Accesse. V zásade sa jedná o jednoduchú logiku. V príklade zrátame sumu tržieb spoločnosti za celé obdobie jej pôsobenia.

08. Access GROUP BY

V nadväznosti na predchádzajúci tutoriál si Querry postupne rozšírime o rôzne pohľady resp. úrovne detailu v tabuľke.

09. Access JOIN

Doposiaľ sme pracovali len s jednou tabuľkou na ktorej sme si ukázali základne operácie.

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu