Facebook iconTwitter icon

Nachádzate sa tu

Domov

MS Excel Tutoriály

V tejto sekcii prinášame Excel návod, ktorý vysvetľuje ako zvládnuť základnú funkcionalitu programu, pričom uvádzame Excel príklady pre lepšie pochopenie jednotlivých vzťahov a operácií. Veríme, že Vám naša Excel príručka pomôže k lepšiemu pochopeniu možností, ktoré MS Excel ponúka a tým prispejeme k Vášmu profesionálnemu rastu.

Excel pre zaciatocnikov

001. Úvod do Excelu

Keď sa povie Excel väčšinu ľudí, ktorí tento program nepoužívajú napadnú Tabuľky a Grafy, a v podstate majú pravdu, no Excel ako vysoko sofistikovaný program toho skrýva omnoho viac.

002. Prvé kroky s Excelom

Excel návod sa zaoberá základnými operáciami, ktoré budeme pri práci s Excelom používať na dennej báze.

matematicke operacie v exceli

003. Základné matematicé operácie v Exceli

Excel matematické operácie Vám do veľkej miery dokážu zjednodušiť Excel výpočty, pričom predstavujú absolútne základný stavebný prvok programu.

tabulky v exceli

004. Práca s tabuľkami v Exceli

V tomto Excel návode si predstavíme základnú prácu s tabuľkami v Exceli. Naša tabuľka v exceli obsahuje zoznam fiktívnych spoločností. Vytvoríme na ňu jednoduchý formát a ukážeme si ako do nej pridať riadky a stĺpce.

grafy v exceli

005. Grafy v Exceli

Graf v exceli predstavuje jednu zo základných funkcionalít tohto úžasného programu.

01 - Kopírovanie, Vložiť špeciálne a Schránka

Cieľom tohto tutoriálu je vysvetliť kopírovanie v exceli, možnosť Vložiť špeciálne (Paste Special) a používanie Schránky (ClipBoard).

02 - Formátovanie a podmienené formátovanie

Klasické formátovanie v Exceli poznajú pravdepodobne všetci, jedná sa zväčša o formátovanie excel tabulky, ako zmena farby písma,  podfarbenie, či orámovanie tabuliek, alebo nastavenie číselného formátu.

03 - Filtrovanie v Exceli

Filtrovanie údajov je nevyhnutné pri práci s akoukoľvek databázou.

Filtrovanie v exceli sa dá robiť dvoma základnými spôsobmi.

04 - Užitočné skratky v Exceli 1

Hlavným cieľom tohto tutoriálu je predstavenie najužitočnejších skratiek pri práci s počítačom, ktoré vo veľkej miere šetria čas a dodávajú vašej práci punc profesionality.

 

05 - Užitočné skratky v Exceli 2

Tutoriál popisuje dodatočné užitočné skratky v Exceli.

06 - Alt klávesnicové skratky, resp. Hot Keys

Hlavným cieľom tohto tutoriálu je vysvetlenie podstaty a logiky používania Alt klávesnicových skratiek, takzvaných Hot Keys.

07 - Úvod do vzorcov v Exceli

Cieľom tohto tutoriálu je priblížiť:

- spôsoby ako sa vytvárajú excel vzorce,

- a následne uviesť najzákladnejšie vzorce aké sa v exceli používajú

08 - Matematické operátory pre zadávanie vzorcov

Základné Matematické operátory pre zadávanie vzorcov v exceli. 

09 - Fixovanie buniek pri kopírovaní vzorcov

Tento tutoriál približuje kopírovanie vzorcov a fixovanie buniek pri ich kopírovaní.

 

10 - Zlučovanie textu CONCATENATE ()

Funkcia CONCATENATE (), ktorá spája text v Excely.

= Concatenate (Text1,Text2)

Spája text z rôznych buniek do jedného celku resp. jednej vety.

11 - SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF, AVERAGEIFS

 

Užitočný vzorec, keď chceme získať sumu hodnôt na základe požadovaného kritéria.

Príklad: ak chceme vypočítať celkový zisk podnikov, ktoré zamestnávajú viac ako 400 zamestnancov, vzorec bude vyzerať nasledovne:

12 - COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, COUNTIFS

Ako v Excely používať funkcie COUNT,COUNTA,COUNTIF A COUNTIFS, pre zistenie počtu buniek na základe požadovaných kritérií. 

Funkcie Vlookup a Hlookup v Excely

13 - Funkcie VLOOKUP a HLOOKUP

Vysvetlenie používania VLOOKUP a HLOOKUP, jedných z najužitočnejších funkcií  ktoré Excel ponúka. 

Import Text dokumentu do Excelu

14 - Importovanie textového súboru do Excelu

Cieľom tutoriálu je vysvetliť importovanie textového dokumentu do Excelu. Dôvodov, prečo importovať textový dokument do Excelu môže byť veľa, najčastejšie sa jedná o import výstupov rôznych iných programov (napr. dotazníkov, SAP...), ktoré je treba v Excely upraviť do požadovanej formy.

Ochrana Excel Dokumentu

15 - Ochrana Excel dokumentu

Ochrana Excel dokumentov je veľmi dôležitá a užitočná súčasť programu, keď nechceme aby niekto modifikoval nami vytvorený obsah, alebo ďalej reprodukoval naše dáta.

Kontingencne tabulky navod

16 - Kontingenčné tabuľky v Exceli

Veľmi často diskutovanou témou medzi Excel užívateľmi je ako používať tabuľky v Exceli, čo nás privádza ku téme Kontingenčných tabuliek (Pivot Tables. )

Name Manager v Exceli

17 - Ako pomenovať bunky v Exceli - Name Manager

Manažér Mien v Exceli je veľmi užitočnou funkciou, ktorú je možné využiť najmä pri vytváraní vzorcov alebo pri programovaní. Podstatou tejto funkcie je priradenie mena vybranej oblasti buniek.

Príklad: -  Chceme spočívať zisk všetkých spoločností v našej databáze.

Textove funkcie v Exceli

18 - Textové funkcie v Exceli

V tomto tutoriály Vám prinášame návod ako používať veľmi užitočné, avšak vo všeobecnosti málo používané Excel textové funkcie. Nájdeme ich v Menu Formulas - Text. 

Ako zmensit velkost Excel suboru

19 - Excel návod na to ako znížiť veľkosť Excel súboru

Excel súbor môže v niektorých prípadoch narásť do relatívne veľkých rozmerov, čím sa stáva ťažšie manipulovateľný a len veľmi ťažko odoslateľný cez email.

Duplikaty v Exceli

20 - Práca s duplikátmi v Exceli

Tento tutoriál prináša Excel návod na to, ako nájsť, vyznačiť resp. odstrániť duplicitné hodnoty v Exceli.

 

1. Potrebujeme zistiť, či sa bunky v dvoch a viac stĺpcoch zhodujú.

HTML tabulka do Excelu

21 - Naviazanie Excelu na web HTML tabuľku

Zaujímavou funkcionalitou Excelu je nalinkovanie HTML tabuľky z internetovej stránky priamo do Excel dokumentu. Táto možnosť je veľmi užitočná, keď potrebujete mať neustále aktuálnu tabuľku v Exceli bez toho aby ste ju zakaždým museli aktualizovať manuálne.

graf v exceli

22 - Pokročilé grafy v Exceli

Tento excel návod približuje pokročilé grafy v exceli. Ako príklad vytvoríme excel graf na ktorom zobrazíme dva typy dát a síce zisk spoločností v EUR a výšku daňového zaťaženia v %. Najskôr si ukážeme výsledok a tak spôsob ako sa ku nemu prepracovať. 

Excel subtotal funkcia

23 - Excel funkcia Subtotal

Ďalšou zaujímavou excel funkciou, ktorú by sme Vám chceli predstaviť je funkcia Subtotal(), ktorej podstatov je zratávanie stĺpcov v excel tabuľke na základe aplikovaných filtrov nad tabuľkov.

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu