Facebook iconTwitter icon

Nachádzate sa tu

Domov

Access tutoriály

Excel VBA Makra

00. Úvod do programovania makier v Exceli

V tejto sérii tutoriálov si vysvetlíme podstatu a použitie Visual Basic (VBA) makier v Exceli, ktoré Vám otvoria nový svet Excelu. VBA Excel makrá ponúkajú fantastické možnosti, ktoré Vám pomôžu ušetriť množstvo času, optimizovať procesy, ako aj znížiť chybovosť vašich výpočtov.

Excel makro bezpečnosť

01. Makro bezpečnosť

Každé Excel makro je v základnom nastavení Excelu zakázané, pretože predstavuje potenciálnu hrozbu pre Váš počítač, nakoľko škodlivý kód môže napríklad zmazať celý obsah Vášho pevného disku.

Excel VBA editor

02.Prostredie VBA makro editora

V predchádzajúcich tutoriáloch sme vysvetlili základnú podstatu VBA makier v Exceli. V tomto tutoriále sa zameriame na prostredie VBA editora a ukážeme ako vytvoriť nový module, v ktorom budeme písať skript.

Excel Visual Basic

03.Vysvetlenie základných VBA pojmov

Ako sme spomenuli v úvode, prostredníctvom VBA vieme ovládať akúkoľvek funkciu v Exceli. V nasledovných tutoriáloch si postupne predstavíme jednotlivé funkcie, resp. príkazy prostredníctvom ktorých sa naučíme programovať v Exceli.

04.Excel VBA Štruktúra – Objects, Properties, Methods

Pre pochopenie toho ako makrá v Exceli (VBA programovacý jayzk) fungujú, si najskôr vysvetlíme základné prvky, ktoré sú Objects, Properties a Methods. (Objekty, Vlastnosti,Metódy)

 

05. Poznámky vo VBA

Vždy keď píšete akýkoľvek kód je nevyhnutné do neho zahrnúť poznámky, ktoré slúžia na vysvetlenie funkcionality jednotlivých častí kódu. Keď spustíte program, každý kód resp. text s charakterom poznámky nebude vykonaný.

06. VBA Range vs. Cells Method

V tomto tutoriáli si predstavíme methods, ktoré predstavujú absolútny základ pre excel programovanie, pričom nám umožnia vybrať, nakopírovať resp. vymazať nami zvolenú oblasť buniek. Na to aby sme mohli s bunkou urobiť akúkoľvek operáciu, musíme ju najskôr vybrať resp.

07. Prvé Makro - Select, Copy, Paste, Delete method

V tomto tutoriáli napíšeme prvé Excel makro, ktoré nakopíruje Tabuľku A  z Hárku1 zo Sheet1(Hárok1) do dvoch nových sheetov (Sheet2, Sheet3), pričom na záver pôvodnú tabuľku zo Sheet1 vymaže .

spustanie excel makier

08. Ako spustiť Excel makro

V predchádzajúcom tutoriáli sme napísali prvé ucelené makro. V tomto článku sa zameriame na niekoľko spôsobov ako spustiť Excel makro.

1 – Prostredie VBA editora ponúka tri spôsoby ako spustiť skript:

.offset method

09. VBA .Offset method

V predchádzajúcom tutorali sme si predstavili .select,.copy, .paste a . delete methods. V tomto tutoriáli si tieto metódy rozšírime o . offset Method, ktorá slúži na pohybovanie sa v rámci excel procovného hárku. Offset v podstate povie programu, o koľko buniek sa má kurzor bunky posunúť doprava/doľava, resp. nahor/nadol od aktívnej bunky.

10. Premenné vo VBA + Message Box

Premenná už zo svojho názvu hovorí o tom, že jej hodota sa môže meniť. Premenné prestavujú veľmi dôležitú súčasť pre akýkoľvek programovací jazk. Do premennej vieme umiestniť rôzny obsah ako číslo, text, resp. výsledok nejakého výpočtu, ako aj časti kódu.

11. If, Else podmienka vo VBA

V tomto tutoriáli si priblížime If, Else podmienku. Logika za If, Else je veľmi jednoduchá. Ak (If) je splnená špecifická podmienka, urob niečo, v opačnom prípade (else) urob niečo iné.

12. If, ElseIf, Else podminka a InputBox

V predchádzajúcom tutoriáli sme si vysvetlili podstatu If, Esle podmienky. V tomto tutoriáli sa pozrieme na rozšírenie If, Else podmienky o ElseIf, čo Vám umožní stanoviť viacero podmienok vrámci jednej veľkej if podmienky.

13. VBA For Loop (programovacia slučka)

V tomto tutoriáli si vysvetlíme Loops (Slučky) vo VBA Excel Makro programovaní. Loop v akomkoľvek programe predstavuje jednu z najužitočnejších funkcií, nakoľko umožňuje zjednodušiť a do veľkej miery zefektívniť programovanie. 

14.VBA Do Until, Do While Loop

Do Until resp. Do While Loop predstavuje iný spôsob ako vytvoriť slučku v programe.

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu