Facebook iconTwitter icon

Nachádzate sa tu

Domov

SQL tutoriály

00.Úvod do SQL

Ako sme už spomínali, databáza predstavuje sústavu tabuliek, ktoré v sebe nesú dáta rôzneho druhu. Na to aby bolo možné s databázou pracovať, je nevyhnutné poznať SQL(Structure Querry Language) jazyk, prostredníctvom ktorého vieme dať celú databáz do pohybu.

01. SQL SELECT, DISTINCT, TOP

Select predstavuje nazákladnejší príkaz v SQL a po našom znamená vybrať. Pomocou select definujeme, ktoré stĺpce chceme vo výsledku query vidieť.

02. SQL WHERE

To aké stĺpce chceme vo výstupe Query vidieť definuje SELECT. To aké riadky chceme vybrať budeme definovať prostredníctvom WHERE (kde) príkazu.

03. SQL GROUP BY

V tomto tutoriáli sa zameriame na SQL príkaz GROUP BY, ktorý je veľmi dôležité správne pochopiť nakoľko je nevyhnutný pre kalkulácie v SQL.

04. SQL ORDER BY

Príkaz ORDER BY slúži na zoraďovanie dátových výstupov a to buď Descending - Zostupne (Z-A)  alebo Ascending -Vzostupne (A-Z). Order by je vždy na konci skriptu a v zásade je rovnaký pre všetky databázové jazyky.  

05. Výpočty v SQL

Celý čas hovoríme o tom, že SQL je jazyk databázový, avšak vo svojej podstate sa jedná o výkonný výpočtový nástroj, prostredníctvom ktorého je možné robiť SQL kalkulácie nad obrovskými dátovými súbormi.

06. SQL JOIN

V tomto článku sa zameriame na spájanie (join) tabuliek, na ktorom je celý prístup databáz založený. Podstatou databázy nie je mať všetky dáta v jednej obrovskej tabuľke, ale v logickej sústave tabuliek, ktoré cez joiny prepojíme a tak vyskladáme želaný report.

07. SQL CASE

Príkaz CASE v SQL predstavuje vo svojej podstate IF podmienku tak, ako je chápaná v iných progromovacích jazykoch. V prípade, že je splnená špecifická podmienka, vykonaj zadanú úlohu, inak sprav niečo iné. 

Príkaz má nasledovnú syntax: CASE WHEN...THEN...ELSE...END

08. SQL HAVING

SQL príkaz HAVING je vo svojej podstate alternatívou príkazu WHERE, s tým rozdielom, že sa používa v prípade, že chcheme vytvoriť podmienku na akregačnú funckiu typu SUM(), AVG(), COUNT().

09. SQL Wild Characters

Wild characters sa používajú ako náhrada znakov v textových reťazcoch resp. stringoch, pričom sa vždy kombinjú s príkazom LIKE.

%

Vyber všetky záznamy, ktorých sa hodnota v stĺpci mesto sa začínaju na Br:

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu