Nachádzate sa tu

Domov

12 - COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, COUNTIFS

Užitočné vzorce, keď chceme zistiť počet na základe stanoveného kritéria.

 

= COUNT(Value1, Value2,….)   - zistí počet buniek vo zvolenej oblasti, v ktorých sa nachádza číslo

= COUNTA (Value1, Value2,….)   - zistí počet buniek vo zvolenej oblasti, v ktoré nie sú prázdne

= COUNTBLANK (Value1, Value2,….)  - zistí počet prázdnych buniek vo zvolenej oblasti,

 

=COUNTIF (range, criteria)

Vracia hodnotu na základe stanoveného kritéria.

Príklad1: v databáze zráta všetky spoločnosti, ktoré dosiahli zisk viac ako 5 000 000 EUR

Vzorec bude teda vyzerať nasledovne: =COUNTIF(C2:C13,">5000000")

Range             - oblasť buniek, v ktorej je uvedená krajina podnikania (D2:D13)

Criteria            - kritérium ktoré nás zaujíma, teda v tomto prípade zisk  „>5 000 000“

 

Príklad 2: zaujíma nás koľko spoločností z USA dosiahlo vyšší zisk ako 5 000 000 EUR.

=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],……)

criteria_range1          - oblasť buniek, v ktorých je uvedený zisk spoločnosti

criteria1                       - kritérium ktoré nás zaujíma, teda zisk  „>5 000 000“

criteria_range2          - oblasť buniek, v ktorej je uvedená krajina podnikania (B2:B13)

criteria2                       - kritérium ktoré nás zaujíma, teda „USA“

Pri COUNTIFS sa jedná o rovnakú aplikáciu ako pri COUNTIF s tým, že umožňuje v jednom vzorci špecifikovať viacej oblastí a im prislúchajúcich podmienok. Teda spája viacej COUNTIF vzorcov do jedného komplexného vzorca.

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu