Nachádzate sa tu

Domov

15 - Ochrana Excel dokumentu

Ochrana Excel dokumentov je veľmi dôležitá a užitočná súčasť programu, keď nechceme aby niekto modifikoval nami vytvorený obsah, alebo ďalej reprodukoval naše dáta.

V prípade aktivácie ochrany dokumentu, ten bude sprístupnený užívateľovi len v režime Read Only, teda len pre čítanie. Odblokovanie dokumentu je možné vytvorením ochranného hesla, ktoré môžete zaslať vybraným užívateľom, ktorým umožníte úpravu dokumentu.

Excel ponúka niekoľko úrovní ochrany dokumentu:

-          Ochrana pracovných hárkov (Sheets )

-          Ochrana celého dokumentu

Ochrana Excel Dokumentu

V prípade ochrany pracovných hárkov v procese zvolíme, ktoré operácie chceme uzamknúť a či chceme hárok chrániť heslom. 

Pracovný hárok sa odblokuje kliknutím na Unprotect Sheet a zadaním hesla. 

Ako uzamknut Excel dokument

V prípade uzamknutia hárku je možné užívateľovi povoliť upravovať vybrané oblasti, respektíve vybrané bunky. Táto možnosť sa spúšťa cez menu Review – Alow Users To Edit Ranges, kde špecifikujeme, ktoré oblasti chceme odomknúť, a teda povoliť ich úpravu.

Ďalšou možnosťou ochrany je ochrana štruktúry dokumentu, ktorá zabráni užívateľovi robiť štrukturálne zmeny, ako pridávať či presúvať jednotlivé hárky alebo okná. Tato možnosť sa spúšťa cez menu Review – Protect Workbook, kde špecifikujeme, čo presne chceme uzamknúť a prípadne nastavíme heslo pre odomknutie, ktoré v nasledujúcom kroku potvrdíme.

Ochrana Excelu

Dokument odomkneme rovnakým spôsobom, ako pri ochrane hárkov , cez menu Review – Unprotect Workbook

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu