Nachádzate sa tu

Domov

09 - Fixovanie buniek pri kopírovaní vzorcov

Tento tutoriál približuje kopírovanie vzorcov a fixovanie buniek pri ich kopírovaní.

Vzorce sa kopírujú potiahnutím za malý štvorček vyznačeného poľa , respektíve dvojklikom naň. Taktiež je možné nakopírovať vzorec prostredníctvom CTRL + C a CTRL + V.

 

Pri práci so vzorcami je nevyhnutnosťou pochopiť a zvládnuť logiku fixovania buniek pri kopírovaní skonštruovaných vzorcov.

Bunky sa fixujú prostredníctvom znaku dolára $ alebo stlačením  klávesy F4 

 

Vo vzorci vidíme, že bunky B2 až B7 sa menia, pričom bunka $B$9 je fixovaná   

Túto fixáciu využívame, keď máme vo vzorci nemennú premennú, resp. konštantu.

Príklad: ak chceme vypočítať mzdu zamestnancov za týždeň, tak vzorec bude vyzerať nasledovne.

Zamestnanec 1:   = B2 * $B$1

Zamestnanec 6:   = B7 * $B$9

Kde B2 až B7 predstavujú počet hodín, ktoré daný zamestnanec odpracoval a

$B$9 predstavuje výšku mzdy, ktorá je pre každého zamestnanca rovnaká.

 

$A5     - fixuje stĺpec, teda ak budeme kopírovať vzorec horizontálne (vpravo) stĺpec A zostane vo vzorci nemenný, pričom keď nakopírujeme vzorec smerom nadol hodnota riadka vo vzorci sa bude meniť ($A6, $A7...)   

 

A$5     - fixuje riadok, teda ak budeme kopírovať vzorec vertikálne (nadol) riadok 5 zostane vo vzorci nemenný, pričom pri kopírovaní vpravo sa bude meniť hodnota stĺpca (B$5, C$5...)

 

 

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu