Nachádzate sa tu

Domov

02 - Formátovanie a podmienené formátovanie

Klasické formátovanie v Exceli poznajú pravdepodobne všetci, jedná sa zväčša o formátovanie excel tabulky, ako zmena farby písma,  podfarbenie, či orámovanie tabuliek, alebo nastavenie číselného formátu.

Pre urýchlenie bežných formátovacích úkonov môžete šikovne využiť Hot keys alebo klávesu F4, ktorá opakuje posledný vykonaný krok.

Užitočnou funkciou je taktiež možnosť Vložiť špeciálne (Paste Special) ,ktorá prenáša formát z vybranej oblasti buniek na želanú oblasť. 

Veľmi užitočným nástrojom je formátovací štetec , ktorý prenáša formát z aktívnej bunky na zvolené bunky. Jedným kliknutím na ikonu štetca, ho môžete použiť len raz, ak chcete použiť štetec viacej krát, je potrebné aktivovať ikonu dvojklikom.

Podmienené formátovanie v programe Excel predstavuje pokročilejšiu a zaujímavejšiu formu formátovania, kedy je bunkám priradený želaný formát na základe číselnej alebo textovej hodnoty bunky.

Príklad:

Na červeno podfarbi všetky bunky ktorých hodnota je záporná, teda podnik dosiahol stratu

Zmeň farbu písma na modro, ak spoločnosť dosiahla zisk vyšší ako 5 000 000 EUR

Na oranžovo podfarbi bunky, ktoré obsahujú text “zisk”

Podmienené formátovanie sa zadáva cez menu Home - Conditional Formating kde Excel ponúka rôzne možnosti pre vytváranie podmienok, ktoré sú do značnej miery intuitívne, a teda si stačí vybrať.  

Spravovať už vytvorené podmienky je možné v Home - Conditional Formating - Manage Rules.

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu